زمین دماوند

کجا در دماوند ملک بخریم؟

این شاید از جمله سوالاتی باشد که ذهن هر خریدار و سرمایه گذار را قبل از خرید زمین و یا خانه ذهن وی را به خود درگیر می کند.