بهترین اب وهوا شرق استان تهران

خرید زمین دماوند

در بعضی نقاط مانند دماوند به دلیل کوهستانی بودن سرمای هوا بیشتر است و نمی‌توان از استخر و تفریحات آبی استفاده کرد.